» » ёритилган

Аннотация. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини илший шуассасалар, шаҳаллий хокишиятлар, таршоқ вазирликлари, қишлоқ хўжалиги шаҳсулотларини харид қилишдан шанфаатдор бўлган ташкилот ва корхоналар тошонидан қишлоқ хўжалиги илший шуассасаларининг фаолиятини жонлаштириш, салоҳиятли ёш кадрлар билан таъшинлашни кучайтириш, ҳудудий қишлоқ хўжалигида долзарб шуашшоларни ҳал қилиш бўйича илший ишланшаларни

15-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 270 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада республика фершер хўжаликларининг ихтисослашув бўйича кўрсаткичлари, улар фаолиятида шоддий-техника базаси тушнчаси, инвестицияларнинг аҳашияти, шуқобил МТПлар билан шуносабатлари ёритилган.

15-05-2018 Kategoriya:  Axborot texnologiyalari / Texnika Ko'rildi: 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада қишлоқ хўжалик масалалрини ечишда математик моделларнинг турлари, уларни қўлланилиш усуллари ва моделга асосланган ахборот технологиялари ҳусусиятлари ёритилган.

15-05-2018 Kategoriya:  Informatika va AKT / Modellashtirish Ko'rildi: 447 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Маколада мевачилик ва узумчиликка ихтисослашган фермер хўжаликларида интенсив типдаги боглар барпо қилишда уларга мос келадиган экиш схемаларини танлаб уларни ишлаб чикаришда синаб кўриб, шу йўл билан мевачиликни хозирги замон технологияларини жорий этишда энг юқори кўрсатгичга эга бўлган схемасини афзаллиги ёритилган.

14-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Mevachilik Ko'rildi: 312 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда экологик муаммолар яъни чиқиндиларнинг атроф муҳитга бўлган салбий таъсири ҳамда уни камайтириш, экологик муҳитни янада яхшилашга узининг ижобий таъсирини кўрсатувчи "Кишлоқ хўжалик чиқиндиларни кайта ишлаш" мини технология ёрдамида қайта ишланган бир йиллик ўсимлик пояси, дарахт барглари ва шох шаббаларни тупроққа органик ўгит сифитида солиниши ва натижада

14-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 373 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада шўраланган ерларга ҳар хил композицияли компостлар қўллаш орқали тупроқ унумдорлигини ошириш, мелиоратив ҳолатини, агрофизик ва агрокимёвий хоссалари яхшиланиши ва органик ўгитларнинг тупроқ таркибидаги тузлар камайишига ижобий таъсири ёритилган

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 205 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада тог жигарранг тупроқларининг эрозия жараёнлари таъсирида ўзгариши тадқиқот натижалари маълумотлари асосида ёритилган. Эрозион жараёнлар таъсирида тоғ жигарранг тупроқларни морфогенетик, кўрсаткичлари ўзгарганлиги кузатилди ва илмий хулосалар чиқарилди

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 265 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада типик бўз тупроқларнинг механик таркиби ва умумий физик хоссаларинингэрозия жараёнлари таъсирида ўзгариши ёритилган.

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 345 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ғарбий Зарафшон тог ва тоғ олди ҳудудининг табиий шароитлари - тупроқ - иқлим кўрсаткичлари ҳар хил бўлганлиги сабабли бу ерда асосан тупроқлар паст текисликлардан, чўл зонасига туташ тог ости ва тоғ олди минтақа тупроқлари оч тусли бўз тупроқ - типик ва тўқ тусли бўз тупроқлар ва тоғдаги тог жигарранг тупроқларга қараб кўтарилиши - жойлашиши буюк тупроқшунос олим В.В. Докучаев

10-05-2018 Kategoriya:  Suv xo'jaligi / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 341 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация Мақолада пахта қабул қилиш мавсумида пахтани қабул қилиш муддатини давомийлиги кўра кечиктириб терилган пахта хом-ашёсининг таркибидаги ифлосликларнинг ортиб бориши эвазига пахтадаги намлик ва толадаги нуқсонларни ортиб бориши, терим муддатини кечикиши эвазига эса пахта хом-ашёсининг саноат навини пасайиши, натижаларга қараганда пахта хом-ашёсидаги намлик ва ифлосликлар миқдорини ошиши

10-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Paxtachilik Ko'rildi: 314 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4