Мой олиш учун етиштирилаётган ер ёнғоқ ў^имлигидан мўл ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири ўсимликнинг сувга бўлган талабига қараб уни сув билан етарли даражада таьминланишидир. Ер ёнғоқ ўсимлигининг сув билан етарли таьминланыаганда унда бўладиган физиологик жараёнлар бузилади, натижада ўсимликнинг ўсиш ва ривожланиши секинлашиб туганак тўплаши камаяди. Аксинча сув билан таьминлаш керагидан

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 1 303 marta 0 Batafsil ko'rish

Соя қадимий ва қимматли қишлоқ хўжалик экинларидан бири бўлиб, озиқ овқат, ем тайёрлашда ва тупроқ унумдорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эгадир. Соя дони таркибида 38 - 52 % оқсил, 22 - 25 % ёғ, ёғ таркибида турли витаминлар, похолида эса 4 - 5 % оқсил ва 5 % гача ёғ бўлади. Соя донида оқсилни кўплиги жиҳатидан буғдой донидан 2,5, маккажўхори донидан эса 3,5 баробар юқори туради ва соя донининг

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 617 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Ғўза - кўп ёқлама (универсал) экин тури бўлиб, ундан саноатнинг кўплаб тармоқларида фойдаланилади. Лекин, асосан бу ўсимлик тўқимачилик саноати учун қимматли хом ашё бўлган толаси учун экилади. Жумладан, Республикамиз Президенти И.А. Каримов [1] ва Вазирлар Махкамаси пахтачиликни ривожлантириш ва унинг рақобатбардошлигини оширишга катта эътибор бериб келмоқда. Бунинг учун пахта заводлари

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 629 marta 0 Batafsil ko'rish

Табиат  ўта мурракаб тузилмага эга, айни замонда у жуда нозик ҳисобланади. Табиат географик қобиқ миқёсида геосфераларнинг ўзаро боғлиқлиги ва таъсирида бўлиш билан бирга унинг хоҳлаган геотизимига табиий компонентлари ҳам ўзаро боғлиқлиги ва таъсири ниҳоятда кучлиги билан ифодаланади. Табиат ер куррасида ва унинг сфера доиралари ва компонентлари ҳамда мажмуалари яхлит динамик геотизим ташкил

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 790 marta 0 Batafsil ko'rish

Ерёнғоқ – (Арахис, земляной орех) бир йиллик ўсимлик Fabaceae – дуккакдошлар оиласига, “Arachis hypogaea L.” авлоди ва турига киради. Ерёнғоқ экини мойли экинлар орасида жаҳон бўйича олтинчи ўринда туради. Унинг уруғи таркибида 48 – 53 % гача ёғли мой ва 26 – 28 % протеин мавжуд бўлиб(Атабаева, 2000), 37 % гача оқсиллар, тритерпин сапонинлар, гликозид, арахидозид, лейкоделфенидил, бетаин, холин,

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 042 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Помидор серпалак ўсимлик бўлгани учун уни биологияси талаби даражасидаги озиқланиш майдонига экиш асослаб берилган. Қаторлар орасидаги масофа (70 см) ўзгармаган холда қатордаги ўсимликлар оралиғидаги масофани ўзгариши таъсирида помидор ўсимлиги архитектоникасида бўладиган ўзгаришлар баён этилган. Озиқланиш майдонини катталашиб боргани сари мева элементлари сонини ҳам ўзгариши илмий

14-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 656 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистонда экологик муаммолар яъни чиқиндиларнинг атроф муҳитга бўлган салбий таъсири ҳамда уни камайтириш, экологик муҳитни янада яхшилашга узининг ижобий таъсирини кўрсатувчи "Кишлоқ хўжалик чиқиндиларни кайта ишлаш" мини технология ёрдамида қайта ишланган бир йиллик ўсимлик пояси, дарахт барглари ва шох шаббаларни тупроққа органик ўгит сифитида солиниши ва натижада

14-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 932 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация.Мақолада ялпиздошлар оиласига кирувчи, мармарак туркумига мансуб кенг тарқалган доривор турларининг тавсифи ва халқ табобатида қўлланилиши, замонавий тиббиётда бу ўсимлик турларидан тайёрланган препаратлардан фойдаланиш мумкинлиги ёритилган.

04-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 282 marta 0 Batafsil ko'rish

Бақлажон экинининг ҳосилдорлиги республикамизда гектаридан 15-18 тоннага тўғри келса, айрим илғор хўжаликлар гектаридан 35-40 тоннагача ҳосил олмоқда. Хитойда эса юқори парваришлаш технологиясини қўллаб, ҳатто гектаридан 70-80 тонна ҳосил оладилар. Об-ҳаво, тупроқ иқлими шароитлари, Ўзбекистонга ўхшаш бўлган қўшни Тожикистон республикасининг Хўжанд нав синаш участкасида бақлажоннинг

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 655 marta 0 Batafsil ko'rish

Пахта мойи ўсимлик мойлари ичида қийин рафинацияланадиган мойлар қаторига киради[1], чунки унинг таркибида пахта мойига қора ранг берувчи пигмент, госсипол ва унинг ҳосилалари мавжуд. Пахта мойи таркибидаги эркин госсипол ишқорий нейтраллаш жараёнида ўювчи натрий билан реакцияга киришиб, унинг натрийли тузини ҳосил қилади ва нейтралланган пахта мойидан осон ажралади.

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 560 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4