Жўхори - дунё деҳқончилигида қадимий экинлардан бири ҳисобланади. Жўхори шўрланган ва қурғоқчиликка учраган майдонларда яхши ривожланиш хусусиятига эга бўлиб, ундан қишлоқ хўжалигида экиб, юқори ҳосил олиш мумкин. Инсониятни жадал суратларда ўсиши ва озиқ-овқатга бўлган талабини қондириш мақсадида қишлоқ хўжалик, ген инженерияси, биотехнология, селекция соҳаларидаги олимлар томонидан бир қанча

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 460 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада ясмиқ навларини республикамизнинг марказий минтақасини сугориладиган типик бўз тупроқлари шароитида экиб, уларни ўсиши, ривожланиши ва ҳосил шаклланиши шароитини аниқлаб, юқори дон ва кўкат ҳосилини таъминлайдиган муқобил ясмиқ нави ҳамда маъдан ўғит меъёри ишлаб чиқилган.

10-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 415 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ғўзани вегетация даврида сугоришдан олдинги намлик кўп бўлиши минерал ўгитларни ижобий таъсирини оширади ва яҳшилайди. Ўғитларни самарали бўлишини таъминлаш учун суғоришдан олдин ердаги тупроқ намлигини (ЧДНС) га нисбатан 70-75-60 % даушлаб туриш лозим. Тадқиқотларимизга кўра Тошкент виоляти шароитида энг юқори пахта ҳосилдорлигига гектарига 200 кг азот,140 кг фосфор ва 100 кг калий

10-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 338 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада азотли ўгитларнинг турли шакллари лимон ўсимлигига қўланилиб, унинг меваси таркибидаги органик моддалар миқдорига таъсири ўрганилган.

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 375 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Ҳозирги кунда барча қишлоқ хўжалик экинлари, жумладан полиз экинлари учун ҳам махаллий ўғит, ҳайдов пайтида гўнг сочувчи РОУ-6, РТП-5 машиналари ёрдамида солинади. Бу услубда полиз экинларига махаллий ўғитларни бериш самараси камроқ бўлади. Чунки полиз экинлари кенг қаторларда ўстирилади ва сочилган махаллий ўғит, ўсимлик илдизларидан узоқда жойлашиб, унинг усиб ривожланишида фойдаси

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 374 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Тупроқдан атмосферага чиқаётган N2O, NO ва N2 эмиссияси тупроқдаги ўзлаштириладиган азот миқдорини камайтиради ва қўлланилган ўғит самарадорлигини пасайтиради [19, 21]. Бундан ташқари N2O ва NO мос холда бирламчи ва иккиламчи иссиқхона газлари ҳисобланади, чунки улар агрономик нуқтаи назардан зарар беришидан ташқари атмосфера ҳавосининг кимёвий таркибига таъсир кўрсатиб ва ер юзасини

26-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 305 marta 0 Batafsil ko'rish

Зироатлар ҳосилдорлигини оширишда азотли минерал ўғитлар асосий омиллардан бири ҳисобланади. Азотли ўғитларни зироатда самарали меъёрда қўллаш мақсадга мувофиқдир. Бунда ўғитни тупроқ ва ўсимлик ташҳиси асосида қўллаш экологик ва иқтисодий жихатлардан фойдали саналади. Ўсимликнинг амал даврларида қўлланиладиган азотли минерал ўғит меъёрини аниқлаш мақсадида барг рангли диограмма (LCC) ускунасидан

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 364 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда эришилаётган муваффақиятларнинг кўпчилиги юқори меъёрда ўғит ишлатиш билан боғлиқ бўлиб қолмоқда. Ўғитлардан фойдалаииш ва уни ишлатиш усуллари кун сайин кенгайиб ва такомиллашиб бормоқда. 219 Агар гектар бошига бериладиган азот, фосфор ва калийли ўғитларнинг ўртача 100 кг/га деб олсак, у вақтда ҳозир мавжуд бўлган экин майдонларини ўғитлаш учун ҳар

07-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 424 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида эришилган муваффақиятлар кўп жиҳатдан юқори миъёрда ўғит ишлатиш билан боғлиқ. Ўғитлардан фойдаланиш ва уни ишлатиш усуллари кун сайин кенгайиб ва такомиллашиб бормоқда. Агар гектар бошига солинадиган  азот, фосфор ва  калийли ўғитларни ўртача 100 кг/га деб олсак, у вақтда ҳозир мавжуд бўлган экин майдонларини ўғитлаш учун ҳар йили  150 млн. тонна ўғит ишлаб

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 450 marta 0 Batafsil ko'rish

Пахтачиликни минерал ўғитларсиз тасаввур қилиб бўлмайди, чунки бу соҳада ҳосилнинг 50-70 фоизи бевосита ўғитлар ҳисобига олинади. Одатда, пахтадан 30 ц/га ҳосил олиш учун гектарига 250 кг азот, 175 кг фосфор ва 125 кг калий солиш тавсия этилади. Режалаштирилган ҳосил асосида ғўзага минерал ўғитлар меъёрини белгилашда қуйидагича йўл тутилади:  1) ўғит ҳисобига олинадиган қўшимча ҳосил, 1 ц пахта

05-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2