Ишлаб чиқарилаётган қишлоқ хўжалик маҳсулотларининг деярли 100 фоизи нодавлат секторига тўғри келмоқда. Соҳада ерга бўлган давлат муклчилигини сақлаб қолган ҳолда бошқа ишлаб чиқариш воситаларига хусусий мулкчилик жорий этилган. Бугунги кунда қишлоқ хўжалигида фермер хўжаликлари асосий хўжалик юритиш шаклларидан бири сифатида фаолият юритмоқда. Фермер хўжаликларига ер майдонлари узоқ муддатли

 Мамлакатимиз иқтисодиётини мутаносиб ривожлантириш, унинг самарали таркибий тузилмасига эга бўлиш ва шу орқали барқарор иқтисодий ўсиш суръатларига эришиш Ватанимиз тараққиёти ва халқ фаровонлигини таъминлашнинг муҳим шартлаидан ҳисобланади.             Ҳозир дунёда иқтисодий инқироз туфайли бозорларда маҳсулотларга бўлган талаб сезиларли даражада камайиб, кундан кунга маҳсулот баҳоси арзонлашиб

29-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Mahsulotlarini qayta ishlash Ko'rildi: 318 marta 0 Batafsil ko'rish

2009 йилни “Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили” деб номланиб, унинг асосий йуналишларидан бирини “Қишлоқда замонавий техника ва технология билан жиҳозланган саноат ишлаб чиқаришни, сабзавот ва чорвачилик маҳсулотларини қайта ишлайдиган ихчам корхоналарни қуриш ва яратишни жадал ривожлантириш, сервис ва хизмат кўрсатиш соҳасини янги сифат даражасига кўтариш асосида қишлоқ аҳолисини, аввало

29-05-2018 Kategoriya:  Pedagogika / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 333 marta 0 Batafsil ko'rish

Электроника ва схемотехника дарсликлари ва маърузаларидан талабалар электроника қурилмалари тузилиш принциплари, ишлаш механизмлари, уларни таҳлил қилиш усулларини танлаш юзасидан негиз билимларга эга бўладилар. Схемотехниканинг назарий асосларидан амалий таҳлилига ўтишда талабалар турли электрон қурилмаларни ҳисоблаш,оптимал параметрларни танлаш ва асослаш жараёнларини автоматлаштириш учун

29-05-2018 Kategoriya:  Informatika va AKT / Axborot texnologiyalari Ko'rildi: 337 marta 0 Batafsil ko'rish

Давлат таълим стандартлари талаблари, махсус адабиётлар ташхиси ҳамда махсус фан ўқитувчилари билан суҳбат шуни кўрсатадики, қишлоқ хўжалиги коллежлари ўқувчиларида касбий кўникмаларни шакллантириш жараёнида муайян математик кўникмаларга талаб пайдо бўлади. Шунинг учун коллеж ўқувчиларида математика фанини ўқитишни бошлашданоқ аниқ эга бўладиган касбга йўналтирилиши керак, яъни касбий

29-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti / Matematika Ko'rildi: 392 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалиги техникаларининг истиқболли имкониятлари улардан тўғри фойдаланишни ташкил этиш орқали шаклланиб, бу биринчи навбатда унга сервис хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш даражасига боғлиқдир. Машиналар шундай хусусиятга эгаки, улар ишлатилиши натижасида эксплуатация қилиш қобилиятини қисман йўқотиб боради. Шу сабабли қишлоқ хўжалиги трактор ва машинасозлигини ривожлантириш билан биргаликда шу

22-05-2018 Kategoriya:  Mexanizatsiya / Texnika Ko'rildi: 472 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалик маҳсулотлари таннарҳини пасайтириш ва ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш учун янгидан-янги ишлаб чиқариш заҳираларини топиш ва улардан фойдаланиш муҳим аҳамиятга эгадир. Мазкур соҳадаги масалаларни жадаллаштириш биринчи даражали аҳамият касб этади, чунки меҳнат унумдорлиги ҳам унга боғлиқ ҳисобланади. Узумчиликда меҳнат унумдорлигининг ўсишига қуйидаги асосий омиллар таъсир кўрсатади:

22-05-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Uzumchilik Ko'rildi: 379 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигини модернизация қилиш кўп йўналишли ва ўта мураккаб жараён бўлиб, уни муваффақиятли амалга ошириш қатор соҳа олимлари ва амалиётчиларининг биргаликда ва ҳамжиҳатлик билан ҳаракат қилишларини тақозо этади. Молиявий масалаларни самарали ташкил этиш ва бошқариш мазкур жараён кўзда тутилган натижаларга эришишни таъминлашда алоҳида ўрин тутиши маълум.

16-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 333 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз жаҳон ҳамжамияти таркибида иқтисодиётини эркинлаштириши ва интеграция жараёнларини бошдан кечираётган экан ўз навбатида иқтисодиётнинг барча соҳалари каби қишлоқ хўжалиги иқтисодиётини эркинлаштириш ва модернизация тадбирларини изчил амалга ошириш талаб этилади. Шу боисдан ҳам Республикамиз Президенти 2011 йилга мўлжалланган энг муҳим устувор йўналишларга бағишланган Вазирлар

16-05-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti Ko'rildi: 300 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистонда хўраки-майизбоп ва кишмишбоп узумларнинг сортименти кўп ва турли-тумандир. Бу алоҳида хўжалик аҳамиятига эга навлар бўлиб, кишилар уларни узоқ вақт селекция қилиш ва сунъий танлаш йўли билан яратганлар. Ўзбекистон узумларининг дастлабки хўраки ва кишмиш-майизбоп сортиментлари асосан халқ селекцияси натижасида вужудга келган. Уларнинг энг яхши намуналари ҳозирги кунгача сақланган ва

15-05-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Uzumchilik Ko'rildi: 473 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2 3 4 5 6 7 8