» » қимматли

Ҳозирги кунгача фанда ўз ифодасини топган, илмий нуқтаи назардан исботланган, селекция ва уруғчилик экинзорларида энг юқори агротехника тадбирларини ўтказилишига тўғри амал қилиши натижасидагина ғўза ўсимлигининг агробиологик, морфологик ва қимматли хўжалик белгиларининг максимал рўёбга чиқиши ва бундай далаларда танлов ўтказишнинг энг юқори самара бериши амалиёт томонидан исботланган.Лекин

01-06-2018 Kategoriya:  Qishloq xo'jaligi / Urug'chilik Ko'rildi: 276 marta 1 Batafsil ko'rish

Соя қадимий ва қимматли қишлоқ хўжалик экинларидан бири бўлиб, озиқ овқат, ем тайёрлашда ва тупроқ унумдорлигини оширишда муҳим аҳамиятга эгадир. Соя дони таркибида 38 - 52 % оқсил, 22 - 25 % ёғ, ёғ таркибида турли витаминлар, похолида эса 4 - 5 % оқсил ва 5 % гача ёғ бўлади. Соя донида оқсилни кўплиги жиҳатидан буғдой донидан 2,5, маккажўхори донидан эса 3,5 баробар юқори туради ва соя донининг

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Urug'chilik Ko'rildi: 187 marta 0 Batafsil ko'rish

Дурагайлаш - қимматли-хўжалик белгиларга эга бошланғич ашёлар яратишда нафақат самарали усул, балки генетик-селекцион жараёнларни жадаллаштирувчи омил ҳамдир. Ҳозирги замон ғўза селекциясининг камчиликларидан бири - ғўза генофондининг дунёвий хилма-хиллигидан етарли даражада фойдаланыаслигидадир.

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 172 marta 0 Batafsil ko'rish

Марказий Осиёда жойлашган мамлакатимиз пахта етиштирувчи давлатлар ичида энг шимолий ҳудудлардан бири бўлгани сабабли, бизнинг шароитимизда эртапишар навлар яратиш долзарб муаммолардан бири бўлиб қолаверади. Тезпишарлик - ҳосил ҳажмини, пахта хом-ашёси ва толанинг сифатини, машина теримини самарадорлигини белгиловчи қимматли хўжалик белгиларидан биридир.

01-06-2018 Kategoriya:  O'simlikshunoslik / Seleksiya Ko'rildi: 183 marta 0 Batafsil ko'rish

Республика шароитида, ҳозирга келиб, 50 фоиздан кўпрок суғориладиган ерлар турли даражада шўрланган. Ерларнинг шўрини бирданига йўқотиш анча қийинлиги маълум, кўп йилларни талаб этади. Шўр ерларда экинларга бериладиган минерал ўғитларнинг таъсири анча кам. Шу сабабли, турли даражада шўрланган ерларда юқори ва сифатли ҳосил етиштириш учун минерал ўғитлар (NРК) микдорини белгилаш долзарб бўлиб

15-05-2018 Kategoriya:  Paxtachilik / Tuproqshunoslik Ko'rildi: 233 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизда чорвачилик қишлоқ хўжалигининг асосий соҳаларидан бири ҳисобланади ва аҳоли истеъмолига гўшт, сут, тухум каби озиқ - овқат маҳсулотларини ҳамда енгил саноат учун қимматли хом ашё етказиб беради.

20-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 260 marta 0 Batafsil ko'rish

Ғўза мураккаб морфобиологик ва қимматли хўжалик белгиларига эга бўлган ўсимлик ҳисобланади. Генетика фанида белгиларнинг бир-бирига боғлиқлиги тўғрисида кўплаб илмий изланишлар олиб борилган бўлса ҳам ҳали ечимини топмаган масалалар мавжуддир.

19-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 163 marta 0 Batafsil ko'rish

Пахта селекцияси, уруғчилики етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институти. Бугунги кунда вилтнинг янги ирқларининг пайдо бўлаётганлиги, ғўза ҳосилдорлиги ва тола сифатига катта зарар етказаётганлигини ҳисобга олиб, тадқиқотларимизда вертицеллёз вилт (Verticillium dahliae Kleb.) касаллигига катта эътибор қаратилган. Изланишларда ғўзанинг бир нечта ёввойи ва маданий турлари иштирокида

07-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 167 marta 0 Batafsil ko'rish

Буғдой инсоният томонидан биринчилардан маданийлаштирилган дон экини бўлиб 10000 йилдан ортиқ йиллар мобайнида дунё ахолисининг асосий озиқ овқат хом ашёси сифатида фойдаланиб келинмоқда. Ушбу экин ғалла экинлари ичида энг катта майдонларда экилмоқда ва дунё озиқ-овқат хавфсизлиги таъминловчи энг асосий экин турларидан бири хисобланади. Хозирги кунда бутун дунёда 217 млн гектар майдонда буғдой

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 269 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда вилтнинг янги ирқларининг пайдо бўлаётганлиги, ғўза ҳосилдорлиги ва тола сифатига катта зарар етказаётганлигини ҳисобга олиб, тадқиқотларимизда вертицеллёз вилт (Verticillium dahliae Kleb.) касаллигига катта эътибор қаратилган. Изланишларда ғўзанинг бир нечта ёввойи ва маданий турлари иштирокида яратилган мураккаб геномлараро {F1[F1(G.thurberi x G.raimondii) x G.arboreum]G.hirsutum}

05-04-2018 Kategoriya:  O'simliklarni himoya qilish / Paxtachilik Ko'rildi: 165 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2