Маълумки хозирги кунда турли хил табиий терпеноидлар ўзининг ноёб кимёвий ва структуравий хусусиятлари билан ҳамда биологик фаоллиги ва экология жиҳатдан зарарсизлиги туфайли кўп олимларнинг эътиборини жалб қилмоқда. Сўнгги йилларгача пахтачилик ва ғаллачилик селекциясида ионизирловчи нурланиш ва кимёвий мутагенлар қўлланиб келинаётган эди, лекин табиий терпеноидларнинг мутагенлик фаоллиги ва

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 11 083 marta 8 Batafsil ko'rish

Кузги буғдойнинг ўсиш ва ривожланиш жараёни маълум даражада уруғ сифатига боғлиқ. Сифатли уруғлар экилиши уруғларни қисқа муддатлар ичида униб чиқиши ва жадал ўсиб ривожланишини таъминлайди. Уруғ сифатини кузги буғдой навларининг ўсиб, ривожланишига таъсири республикамизда етарлича ўрганилмаган ва бу борадиги маълумотлар кам. Уруғ сифатини дон ҳосилдорлигига ижобий таъсири турли йилларда

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 650 marta 0 Batafsil ko'rish

Хоразм вилоятининг  Тошсоқа платосида тарқалган сур-қўнғир тусли тупроқларнинг йиллар мобайнида ўзгариш динамикаси, механик таркиби, тош аралашганлик ва шўрланиш даражаси, гумус, азот ва  гипс миқдори ўрганилди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар Хоразм вилояти ҳудудининг жанубий-шарқий томонидаги Тошсоқа платосида ва унга туташ +изилқумга яқин худудда учрайди. Сур-қўнғир тусли тупроқлар учламчи давр

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 493 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳатлар дончиликни ривожлантириш ва экин майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорликни ошириш, тупроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда янги буғдой навларини қисқа муддатда уларнинг агротехникасини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва аҳолининг донга бўлган эҳтиёжини ўзимизда етиштирилган ҳосил ҳисобига қондириш амалга оширилган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси қаттиқ буғдой

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 587 marta 0 Batafsil ko'rish

Маккажўхори муҳим дон ва ем-хашак экини ҳисобланиб, ундан олинадиган маҳсулотларга талаб доимо юқоридир. Шу сабабли ҳам бу экин Ўзбекистонда кўплаб етиштирилади. Маккажўхори етиштиришда энг асосий вазифалардан бири уни нобудгарчиликларсиз қисқа муддатда йигиштириб олиш ҳисобланади. Бунга эса фақатгина уни техника воситалари орқали йигиштириш билангина эришиш мумкин.

01-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 546 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимизда барқарор ва самарали иқтисодиётни шакллантириш борасида амалга ошириб келинаётган ислоҳотлар бугунги кунда ўзининг натижаларини намоён этмоқда. Жумладан, қисқа вақт ичида иқтисодиётда чуқур таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, аҳоли даромадларининг ўсишини таъминлаш, самарали ташқи савдо ҳамда инвестиция жараёнларини кучайтириш, қишлоқ хўжалигини ислоҳ қилиш, кичик бизнес ва

10-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 595 marta 0 Batafsil ko'rish

1917 йилдан кейин ўлкада шўролар хукумати тўғридан-тўғри социалистик ижтимоий-иқтисодий муносабатларни зўрлик билан қарор топтириш йўлидан борди. Туркистоннинг иқтисодий ва ижтимоий ҳаётига доир тузилган барча дастурлар маxаллий шароитни ҳисобга олмай амалга оширила бошланди. Қисқа муддат ичида, 1917 йилнинг охирлари ва 1918 йилнинг биринчи ярмида ўлканинг 330 дан ортиқ кичик ва катта саноат

09-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 705 marta 0 Batafsil ko'rish