Соя уруғчилигидаги асосий вазифа энг яхши уруғларни кўпайтириш, уларнинг сифатини яхшилаш ва районлаштирилган навларни энг юқори кондицияга етказишдир. Уруғчилик жараёнида навлар кўпайишига ва уларнинг нав тозалигига алоҳида эътибор қаратиш лозим. Бошқа экинларда бўлганидек, соя уруғчилигида ҳам асосий ҳал қилувчи омил агротехник тадбирларни ўз вақтида сифатли ўтказишга боғлиқ. Бунда албатта

01-06-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 540 marta 0 Batafsil ko'rish

Инвестициялар - инвестицияларнинг шаклланиши, ишлатилиш йўналишлари ва натижалари билан боғлиқ бўлган инвестицион жараён қатнашчилари ўртасидаги иқтисодий муносабатлар мажмуидир. Инвестицион жараён-иқтисодий ривожланишнинг ҳал қилувчи омилидир. Инвестицион жозибадорликни ошириш жараёнини бошқариш орқалигина иқтисодий ривожланишни амалга ошириш мумкин. Инвестиция шакллари ва мазмунини узвий

29-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 759 marta 0 Batafsil ko'rish

Жаҳон иқтисодий тизимида ўзининг мустаҳкам ўрнини эгаллаш йўлида ривожланаётган Ўзбекистон давлати олдида турган муҳим стратегик йўналишларидан бири бозор инфратузилмасини шакллантириш ва унинг муассасалари фаолиятини такомиллаштиришдан иборат. Зеро, бозор инфратузилмаси ишлаб чиқарувчи, хизмат кўрсатувчи ва истеъмолчилар ўртасида кенг миқёсда содир бўладиган ўзаро муносабатларни

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 645 marta 0 Batafsil ko'rish

 Мамлакатимиз иқтисодиётини мутаносиб ривожлантириш, унинг самарали таркибий тузилмасига эга бўлиш ва шу орқали барқарор иқтисодий ўсиш суръатларига эришиш Ватанимиз тараққиёти ва халқ фаровонлигини таъминлашнинг муҳим шартлаидан ҳисобланади.             Ҳозир дунёда иқтисодий инқироз туфайли бозорларда маҳсулотларга бўлган талаб сезиларли даражада камайиб, кундан кунга маҳсулот баҳоси арзонлашиб

29-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 516 marta 0 Batafsil ko'rish

Инсон ва табиатнинг ўзаро алоқадорлиги, жамият ва табиатнинг ўзаро таъсири инсоният тамаддунининг барча босқичларида, ҳар хил фалсафа мактаблари ва йўналишларининг эътиборини жалб қилиб келган. Экологик хавфсиз барқарор ривожланишни таъминлаш муаммоси  Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек: “Экология ҳозирги замоннинг кенг миқёсдаги кескин ижтимоий муаммоларидан биридир.

22-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 461 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамиз аҳолисининг мева сабзавот маҳсулотларига бўлган ва  ошиб бораётган эҳтиёжларини  биргина мавсум даврида эмас, балки йил давомида мунтазам равишда қондириш вазифасини муваффақиятли ҳал қилишда, етиштирилган ҳосилни далалардан мўл ҳосил, нобудгарчиликларсиз йиғиштириб олишга қаратилган тадбирларни ишлаб чиқиш билан боғлиқдир (Новобранова, 1985; Дорожкин, Алясеева, 1991; Исмоилова,

18-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 1 083 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Ўзбекистон қишлоқ хўжалигини илший шуассасалар, шаҳаллий хокишиятлар, таршоқ вазирликлари, қишлоқ хўжалиги шаҳсулотларини харид қилишдан шанфаатдор бўлган ташкилот ва корхоналар тошонидан қишлоқ хўжалиги илший шуассасаларининг фаолиятини жонлаштириш, салоҳиятли ёш кадрлар билан таъшинлашни кучайтириш, ҳудудий қишлоқ хўжалигида долзарб шуашшоларни ҳал қилиш бўйича илший ишланшаларни

15-05-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 518 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада Бозор муносабатлари шароитида Фермер хўжаликлари ва агрофирмалар ўртасида шартнома муносабатларини                                               такомиллаштириш асосида ишлаб чицарилаётган маҳсулотларини доимий тарзда сифатини яхшилаб иқтисодий самарадорликни ошириб ушбу жараёнда юзага келадиган муаммоларни амалий ҳал қилиш имконини беради.

15-05-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 656 marta 0 Batafsil ko'rish

Мамлакатимиз олимлари қишлоқ хўжалик экинларидаги зарарли организмларнинг чидамлилик ҳолатини енгиб ўтиш учун кимёвий кураш воситаларини биологик воситалар билан уйғунлаштириб қўллаш орқалигина ҳал қилиш мумкинлигига такрор-такрор иқрор бўлишган.

23-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 426 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Бозор муносабатлари талаб ва таклиф қонуни таъсири остида ривожланиб, бозор ишлаб чиқарувчи билан истеъмолчи орасидаги богловчи, ҳаракатга келтирувчи, бошқарувчи сифатида ҳар бир шахсни актив иқтисодий аҳамият ва фаолият кўрсатишга сафарбар этади. Фермер хўжалигининг ишлаб чиқариш қуввати, унинг техник ва технологик жиҳатдан қуролланганлик даражаси, географик жойлашган ўрни, ресурслар

20-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 520 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2