Республикамизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳатлар халқ хўжалигининг барча соҳалари қатори қишлоқ хўжалигига ҳам катта эътибор бериб, унинг барча тармоқлари ва соҳаларида янги сифат ҳолатига ўтишни талаб қилади. Қишлоқ хўжалигида бундай сифат ўзгаришларидан бири аҳоли истеъмол қиладиган озиқ-овқат маҳсулотларида оқсилнинг етарли бўлишини таъминлашдир. Аҳолининг оқсилга бўлган талабини

19-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 450 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Жаҳон молиявий-иқтисодий инқирозига қарши мамлакатимизда амалга оширилаётган чора тадбирлар Дастурида белгиланганидек, айниқса, қишлоқ хўжалигида замонавий технологиларни жорий этиш, фан ва техника ютуқларидан кенг фойдаланиш, бир сўз билан айтганда инновацион фаолиятни жадаллаштириш қишлоқ хўжалик корхоналарининг ишлаб чиқариш самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Республикамиз ички

19-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 430 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигида мавжуд муаммоларни ҳал этиш, хусусан қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажмини кўпайтириш ва сифатини ошириш фақат инновацияларни жорий этиш асосида мумкин бўлади. Лекин инновацияларни қишлоқ хўжалигига жорий этиш жуда кўп омилларни ҳисобга олишни назарда тутади. Ушбу омиллар қишлоқ хўжалик корхонаси фаолият кўрсатиш шароитларига боғлиқ ҳолда инновацион ечимларни талаб этади. Қишлоқ

10-04-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 627 marta 0 Batafsil ko'rish

Табиатда фойдаланишнинг комплекс муаммоларини ҳал қилишда экологик ёндашиш ўсимликларни зараркунанда, касалик ва бегона ўтлардан ҳимоя қилишда қўлланиладиган кимёвий воситаларни тартибга солишни тақазо этади. Ҳосилни сақлаб қолишга  қаратилган альтернатив йўл, бу зарарли организмлар миқдорини тартибга соладиган, атроф-муҳитга безарар бўлган биологик усулларни ишлаб чиқиш ва қўллашдир (Хамраев,

06-04-2018 Kategoriya:   / Ko'rildi: 350 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугунги ѐшлар Ватанимиз келажаги, эртанги ҳаѐтимизнинг ҳал қилувчи кучидир. Истиқлолнинг дастлабки йилларидан ҳар томонлама билимли, юқори малака ва касб-ҳунарга эга ѐшларни тарбиялашга қаратилаѐтган улкан эътибор ана шундай эзгу мақсадларни амалга оширишга хизмат қилмоқда. Бугунги кунда Ўзбекистонда ўрта махсус, касб-ҳунар коллежларида 116310 нафардан зиѐд педагог ходимлар 1 миллион 600 мингдан

30-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 683 marta 0 Batafsil ko'rish

Бугун ҳаѐтимизнинг ҳал этувчи муҳим масалалари қаторида таълим-тарбия мазмунини тубдан ўзгартириш, уни замон талаби даражасига кўтариш асосий ўринни эгаллайди. Чунки жамиятнинг янгиланиши, ҳаѐтимиз тараққиѐти ва истиқболи, амалга оширилаѐтган ислоҳотлар самараси тақдири, Республика мустақиллиги ва бозор иқтисодиѐтига мос ижтимоий-иқтисодий сиѐсатни шакллантириш-буларнинг барчаси замон талабларига

22-03-2018 Kategoriya:   Ko'rildi: 411 marta 0 Batafsil ko'rish
–екомендуем посетить сайт newprogs.net с софтом 1 2