» » ҳосилдорликни

Кириш. Республикамизни барча вилоятларида боғдорчилик ва узумчиликни жадал ривожлантириш, ҳосилдорлигини кескин ошириш, сифатини яхшилаш, шу йўл билан аҳолини, маҳсулот ишлаб чиқариш корхоналарини сифатли мева, узум маҳсулотлари билан таъминлаш учун имкониятлари мавжуд. Бу имкониятлардан самарали фойдаланиш учун аввало, бутун эътиборни ҳар бир хўжаликдаги мавжуд боғ ва токзорларнинг аҳволини

01-06-2018 Kategoriya:  Mevachilik / Urug'chilik Ko'rildi: 527 marta 1 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 11- чақриқ XII сессиясида Аграр масала -қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга, ҳар бир маданий экин туридан олинадиган ҳосилдорликни оширишга катта эътибор берилди. Ҳар бир экиндан олинадиган  ҳосилни кўпайтириш учун тупроқ унумдорлигини ошириш керак. Тупроқ унумдорлигини, экинлардан олинадиган ҳосилдорликни камайиб боришида бегона ўтлар ҳам катта рол ўйнайди.

15-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simliklarni himoya qilish Ko'rildi: 241 marta 0 Batafsil ko'rish

Қишлоқ хўжалигидаги ислоҳатлар дончиликни ривожлантириш ва экин майдонларини кенгайтириш, ҳосилдорликни ошириш, тупроқ иқлим шароитини ҳисобга олган ҳолда янги буғдой навларини қисқа муддатда уларнинг агротехникасини ишлаб чиқаришга тадбиқ этиш ва аҳолининг донга бўлган эҳтиёжини ўзимизда етиштирилган ҳосил ҳисобига қондириш амалга оширилган бўлсада, Ўзбекистон Республикаси қаттиқ буғдой

15-05-2018 Kategoriya:  Agronomiya / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 192 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Узумнинг Ризамат навидан юқори ва бир меъёрда ҳосил олиш учун кузда ток туплари кесилганда гектарига 50 минг новда ва 32 минг тагача ҳосилли новда қолдириш керак. Фазанинг бошланишини жадаллаштириш учун эрта муддатда вегетатив сугориш ўтказиш зарур. Бунда агротехник тадбирларни ўтказилиши ҳосилдорликни 31 % га ошишини таъминлайди.

10-05-2018 Kategoriya:  Mahsulotlarini qayta ishlash / Suv xo'jaligi Ko'rildi: 352 marta 1 Batafsil ko'rish

Бугунги кунда фан ва техника ютуқларини қўллаш, барча хўжалик экинлари ҳосилини олдиндан дастурлаш имконини беради. Ҳосилдорликни дастурлаш бўйича дастлабки илмий ишлар А.Г.Лорх, М.С.Савиский, И.С.Шатилов, М.Қаюмов сингари олимлар томонидан олиб борилган. Шунга ўхшаш илмий тадқиқотлар республикамиз шароитида О.Ф.Мирзаев (1996), Н.Атаханов (2002), М.Массино (2006) ва бошқа олимларнинг илмий

10-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / O'simlikshunoslik Ko'rildi: 226 marta 0 Batafsil ko'rish

Аннотация. Мақолада пахтачиликнинг интенсив технологияларини тугри қўллаш ва жорий этиш, пахта ҳосилдорлигини ошириш имкониятлари ёзилган. Бунда ғўзани илдиздан ташқари озиқлантириш яъни, баргдан озиқлантиришда суюқ азотли ўғитнинг карбомид-амидли аралашмалари (КАС) дан фойдаланилиб, КАС суюқўгитини ғўзани 2-3 чин барг чиқариш, шоналаш ва гуллаш фазаларида 40 л/га қўлланилганда ҳосил органларини

04-05-2018 Kategoriya:  Dehqonchilik / Paxtachilik Ko'rildi: 232 marta 0 Batafsil ko'rish

Ҳозирги пайтда Ўзбекистонда буғдой селекциясида асосий эътибор интенсив технология учун ярокли бўлган буғдой навлари яратишга қаратилмокда. Яратилган навлар - маҳсулдор, ётиб қолишга ўта чидамли ва ўғитга талабчан бўлиши керак. Аммо ҳозир биз ҳосилдорликни 100 ц/ra ва ундан ҳам юқорига кўтариш учун эмас балки ҳар бир минтақа учун алоҳида хусусиятга ва ташқи муҳит шароитига

25-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 168 marta 0 Batafsil ko'rish

Кириш. Ўсимликлар ривожланиши учун микроэлементларни аҳамияти жуда катта. Улар оксидланиш - тикланиш ферментларини фаоллаштиради, ўғитлар билан солинган озиқа эелементларни - (азот, фосфор, калий) ўсимлик томонидан ўзлаштирилишини яхшилайди, фотосинтезни кучайтиради. Бундай олиб қараганда булар ўсимликларни тез ривожлантиради ва ҳосилдорликни оширади.

25-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 190 marta 0 Batafsil ko'rish

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг 11- чақриқ XII сессиясида Аграр масала -қишлоқ хўжалигини ривожлантиришга, ҳар бир маданий экин туридан олинадиган ҳосилдорликни оширишга катта эътибор берилди. Ҳар бир экиндан олинадиган ҳосилни кўпайтириш учун тупроқ унумдорлигини яхшилаш керак. Тупроқ унумдорлигини, экинлардан олинадиган ҳосилдорликни камайиб боришида бегона ўтлар ҳам катта рол ўйнайди.

20-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 229 marta 0 Batafsil ko'rish

Республикамизнинг келажакдаги истиқболини белгилашда қишлоқ хўжалиги ўсимликларини етиштиришни муттасил равишда ошириб бориш, эртаги мўл ҳосил етиштириш соҳа олимлари ва мутахассислари олдида турган асосий ва муҳим вазифалардан ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги ўсимликларини етиштиришда ҳосилдорликни кўпайтириш, ҳосил сифатини яхшилаш, ўсимликларнинг турли касалликларга чидамлилигини оширишга ёрдам

17-04-2018 Kategoriya:  Pedagogika va Psixologiya / Pedagogika Ko'rildi: 166 marta 0 Batafsil ko'rish
1 2