Milliy iqtisodiyotni muvofiqlashtirishda bir qator iqtisodiy kategoriyalar ishtirok etadi. Shular ichida investitsiya muhim o’rin tutib, mamlakatda yaratilayotgan Yalpi Ichki Mahsulotning o’sishiga bevosita ta’sir ko’rsatsadi. O’zbekiston mustaqillikka erishgach, bozor munosabatiga o’tish va iqtisodiyotni rivojlantirishning eng asosiy omillaridan biri bo’lgan investitsiya siyosatiga juda katta

15-04-2018 Kategoriya:  Iqtisodiyot va boshqaruv / Iqtisodiyot nazariyasi Ko'rildi: 2 047 marta 0 Batafsil ko'rish